Terapihunden Buster

I augusti 2015 provade Buster och jag in till en terapihundsutbildning - och blev godkända för kursen.

Tillsammans med 11 andra hundekipage startade vi utbildningen samma helg. 

Det skulle bli 6 helger spridda över höst och vår, en hel del litteratur att läsa och recensera, hundträning och, anpassat till kommande uppgifter, ca 15 timmars praktik. Det blev en viss fördröjning av vår praktikstart pga min höftledsoperation, men vi satsade på lite tätare besök för att komma i fatt. Dock kan besöken inte förlängas varje gång, eftersom det är en oerhörd psykisk ansträngning för Buster att jobba på detta sätt.

Buster och jag har gjort vår praktik på ett äldreboende, Björkbacken, i Dalby. Där finns 3 avdelningar med ca 12 boende på varje avdelning. Första gången hade de boende som ville träffa Buster samlats i det gemensamma dagrummet. Jag fick presentera oss och berätta om vad vi kunde erbjuda samt vilka säkerhetsbestämmelser som gäller. Många är bensköra eller har andra fysiska problem, så det vi tränat mest på är att inte hoppa eller klättra upp på rullstolar mm. Nu har jag kommit på ETT sätt för de boende att kunna klappa 'bekvämt': Buster får sitta på en stol bredvid. De som inte vill komma till det gemensamma utrymmet, kan få 'hembesök' på sina respektive rum. Vi har också gått rullstolspromenad med några av de boende. Området runt Björkbacken är suveränt för detta: hårdgjorda, bilfria och hyfsat backfria. 

Vi har deltagit i klädprovning, musikkafė,  målarverkstad mm som är del av den ordinarie verksamheten på Björkbacken.

Alla boende och personal var välinformerade om vår praktik och vi blev mycket snabbt ett efterlängtat inslag i verksamheten.

Nu är praktikperioden över. Examen med teoretiska och praktiska prov genomfördes 3-4 juni.  Av de 12 ekipagen är 10 helt klara och ett saknar viss del praktik. Det sista ekipaget avbröt innan examen. På olika sätt kommer vi nu att 'förgylla' tillvaron inom psykiatri, hos tandläkare, inom skola och för barn och vuxna med speciella fysiska och/eller psykiska problem. Buster är den enda som har inriktning äldrevård.

Examen 2016-06-04